ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 52.06

แก็สโซฮอลล์ 95 44.65

แก็สโซฮอลล์ 91 44.38

แก็สโซฮอลล์ อี 20 43.54

แก็สโซฮอลล์ อี 85 37.24

ดีเซล 34.94

ดีเซล บี 7 34.94

ดีเซล บี 20 34.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 46.36

E

ข่าวพลังงาน
Hover Icon
ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายกำพู เพชรธำมรงค์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการพลังงานจังหวัดกระบี่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) จังหวัดกระบี่ เป็นไปตามเป้าหมายและมีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

13 มิถุนายน 2565
0
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ร่วมจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์สื่อด้านพลังงาน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายกำพู เพชรธำมรงค์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการพลังงานจังหวัดกระบี่ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ร่วมจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์สื่อด้านพลังงาน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้นำสื่อความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน ตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง และสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านเขาทอง ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

19 พฤษภาคม 2565
3
Hover Icon
โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านย่านอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 นายกำพู เพชรธำมรงค์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการพลังงานจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ นายภัทรพล พัธรตั้งมนตรี นายช่างเทคนิคปฎิบัติงาน และนายสุริยา สั่นสท้าน นักวิชาการพลังงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านย่านอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่อำเภอลำทับ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

21 เมษายน 2565
10
Hover Icon
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน ”วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2565 นายกำพู เพชรธำมรงค์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการพลังงานจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ นางสาวเยาวพา นาเกลือ วิศวกรปฏิบัติการ และนายภัทรพล พัธรตั้งมนตรี นายช่างเทคนิคปฎิบัติงาน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน ”วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด นำกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดีเนื่อง ในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ”วันจักรี” เพื่อน้อมรำลึก ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงมีการประกอบพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีขึ้น

7 เมษายน 2565
16
Hover Icon
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ”สัปดาห์ตลาดนัดจิตอาสากระทรวงพลังงาน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพื่อประชาชน” ในระหว่างวันที่ 28 -31 มีนาคม 2565

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ”สัปดาห์ตลาดนัดจิตอาสากระทรวงพลังงาน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพื่อประชาชน” ในระหว่างวันที่ 28 -31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. เชิญชมสินค้า และร่วมเป็นจิตอาสาช่วยซื้อสินค้าชุมชนลดใช้พลังงาน ผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ #อาสาช่วยซื้ออาสาช่วยขาย #มีพลังงานมีความสุข

25 มีนาคม 2565
3
Hover Icon
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ร่วมจัดตั้งบูธ ประชาสัมพันธ์สื่อด้านพลังงาน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ นายกำพู เพชรธำมรงค์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการพลังงานจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมาย นายภัทรพล พัธรตั้งมนตรี นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์สื่อด้านพลังงาน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ได้มีการนำสื่อความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน ตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง และสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวิทยาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

18 มีนาคม 2565
4
Hover Icon
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะทำงาน บูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงแนวทาง การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการจัดประชุม

17 มีนาคม 2565
5
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ได้จัดการสัมมนา “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563 – 2564 (ส่วนที่ 2)”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน โดยนางสาวเยาวพา นาเกลือ วิศวกรปฏิบัติการ ได้จัดการสัมมนา “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563 – 2564 (ส่วนที่ 2)” ซึ่งมีนายกำพู เพชรธำมรงค์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการนี้ จำนวน 92 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม 109 คน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาเป็นวิทยากรใช้ความรู้และแนวทางการลดการใช้พลังงาน ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอนด์สปารีสอร์ท จังหวัดกระบี่ สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ การเป็นผู้นำภาคส่วนอื่นๆ ในการลดใช้พลังงาน และเข้าใจมาตรการ การลดใช้พลังงาน นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดใช้พลังงานในหน่วยงานได้ และผลการลดใช้พลังงานดังกล่าว จะนำไปประเมินผลผู้นำองค์การในต่อไป

15 กุมภาพันธ์ 2565
2
Hover Icon
ประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่องการยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานเพื่อ เพื่ีอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเ

ประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่องการยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานเพื่อ เพื่ีอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

9 กุมภาพันธ์ 2565
5
Hover Icon
พิธีเปิดโครงการพัฒนาสถานประกอบการโรงแรมเข้าสู่มาตรฐานโรงแรมสีเขียว (Green Hotel)

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 นายกำพู เพชรธำมรงค์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาสถานประกอบการโรงแรมเข้าสู่มาตรฐานโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมาฃรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม บลูโซเทลสมาร์ท กระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ และบุคลากรผู้ห็บริการโรงแรมในจังหวัดกระบี่ให้มีองค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยนสถานประกอบการที่พักให้เป็นโรงแรมสีเขียว และเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่

7 กุมภาพันธ์ 2565
8
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน